Naturavantura

SLOENG

EKO KOTIČEK

vijuga-v

 

O SLOVENIJI IN NJENEM PRIHODNJEM TRAJNOSTNEM RAZVOJU TURIZMA

 

Slovenija velja za eno izmed naravno izredno privlačnih (turističnih) destinacij in je država z največjo biotsko pestrostjo v Evropski uniji, saj ima zavarovanih približno 12,5 % ozemlja. Njeno ozemlje sestavlja pestrost različnih naravnih značilnosti. Več kot polovica Slovenije je pokrita z gozdovi.
 
Vplivi turizma, predvsem v smislu najhitreje rastoče gospodarske panoge, na naravno in družbeno okolje večinoma nanj ne vplivajo pozitivno - ga degradirajo in večkrat zmanjšujejo dohodek lokalnemu prebivalstvu,  pa vendar trendi v turizmu težijo k spremembam ter uresničujejo vedno več pozitivnih učinkov, ki jih povzroča turizem, zato na prvo mesto v prihodnosti postavljajo sonaravni, trajnostni razvoj. Tovrstne smernice vodijo k ohranjanju in varovanju  naravnih značilnosti, njihove pokrajinske ali biotske raznovrstnosti.  Namen delovanja našega podjetja zato predstavlja odgovorno in načrtno ravnanje z naravno in kulturo dediščino območja.

Današnje pojavne oblike turizma, takoimenovani mehki ali naravi prijaznejši turizem  je najbolj razširjen pod pojmom ekoturizem: »Ekoturizem pomeni potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva (The International Ecotourism Society, TIES, 1991). V svojem bistvu gre za obliko odgovornega turizma v naravna območja.« (»Slovenia info«, 2009).

Nanaša se na potovanja v naravna okolja, ki se izvajajo v manjših skupinah ljudi in minimalizacijo posegov v okolje. Okolju (naravnemu in družbenemu-lokalno prebivalstvo) kvečjemu prinaša koristi - ga ohranja, spoštuje ter obenem ozavešča popotnika o naravovarstvu. Popotnik, ekoturist obišče še ostale znamenitosti območja, ki niso nujno rekreativne ali kakšne druge oblike, ki se nanašajo na (aktivno) preživljanje prostega časa v naravi, temveč se prepletajo tudi s kulturno dediščino ter vsem kar območje nudi (tudi dodatno infrastrukturo). V nekaterih državah (Madagaskar, Kostarika, Ekvador, itd.) zato prav ekoturizem predstavlja najpomembnejšo gospodarsko dejavnost.  Ekoturizem se tako nanaša na značilnosti trajnostnega razvoja turizma pa vendar je pri vsem tem potrebna pozornost in previdnost pri trženju, kajti »pogosto gre za t.i. »zeleno pranje možganov«, ko na primer hotel postavijo v lepo naravno neokrnjeno okolje, nato pa ga promovirajo kot koncept produkta, kjer ljudje pridejo v stik z lepoto in krhkostjo narave, v resnici pa se pogosto okoljsko zelo neodgovorno obnašajo.« (»Slovenia info«, 2009)


                                     IMG 2117

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.